Телефон за контакт:
0879 04 99 41

  • Начало
  • Формуляр връщане на продукт

Формуляр връщане на продукт

 

Имате право да се откажете от договор с Digital republic, без да посочвате причини за това, в срок от 14 дни. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Отказът се заявава като попълните и подадете по електронен път на [email protected] стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ.

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До (Диджитал Републик ЕООД, София 1715 Младост 4, ул. "Александър Танев" 11, [email protected]):

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

Поръчано на*/получено на*

Име на потребителя/ите

Адрес на потребителя/ите

Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

Сравнение на продукти